Myynti ja asiakaspalvelu +358 40 527 9958.

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tuotteita.

Tietosuojakäytäntö

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Kukkapörssi Oy huolehtii yksityisyydestäsi.

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on kertoa, mistä syystä keräämme ja mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi. Käytäntö sisältää myös tietoa oikeuksistasi sekä ohjeita niiden käyttämiseksi.

Mikäli haluat lisätietoja tietosuojaa koskevista kysymyksistä, pyydämme olemaan meihin yhteydessä käyttäen alla olevia yhteystietoja.

1. MITÄ HENKILÖTIEDOILLA TARKOITETAAN?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, jonka avulla henkilö voidaan tunnistaa, kuten esimerkiksi nimeä, osoitetta taikka yhtä tai useampaa hänelle tunnusomaista tekijää.

2. MIHIN TARKOITUKSEEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä asiakassopimusten solmimiseksi sekä sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi.

Lisäksi hyödynnämme henkilötietoja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelun tarkoituksena on taata, että asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua sekä selvittää, miten voimme parantaa palvelujamme tulevaisuudessa.

Emme käytä henkilötietoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin ilman asiakkaidemme erillistä ja nimenomaista suostumusta, jonka voi milloin tahansa peruuttaa ilmoittamalla meille asiasta.

3. MINKÄLAISIA HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joiden käsitteleminen on välttämätöntä yllä mainittuja tarkoituksia varten. Näihin tietoihin kuuluvat useimmiten:

  1. Nimi
  2. Osoitetiedot
  3. Puhelinnumero
  4. Sähköpostiosoite

käsitellään turvallisesti ja asianmukaisella tavalla.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi sopimuskumppaneillemme siltä osin kuin se on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi.

Saatamme myös luovuttaa henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille, joilla on velvollisuus noudattaa henkilötietojen käsittelyssä turvallisuutta, säilytystä, poistamista ja muuta käsittelyä koskevia ohjeitamme.

Voimme myös luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, kuten poliisille, verohallinnolle tai muille viranomaisille, mikäli luovuttamista vaaditaan lain nojalla.

4. MITEN TAKAAMME KÄSITTELYN TURVALLISUUDEN?

Olemme toteuttaneet ja ylläpidämme sekä organisatorisia että teknisiä toimenpiteitä tietosuojan turvaamiseksi.

Kaikki henkilökohtaisia tietoja käsittelevät laitteemme ja palvelimemme on suojattu salasanoilla, palomuureilla sekä virustorjuntaohjelmistoilla. IT-osastomme valvoo jatkuvasti tietoturvaa ja varmistaa, että tietosuojaan liittyvät laitteet ja ohjelmistot ovat asianmukaisia ja ajan tasalla.

Fyysisessä muodossa olevia henkilötietoja käsitellään ja säilytetään valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu kolmansilta osapuolilta.

Henkilökunta, jolla on pääsy henkilötietoihin, on rajoitettu ja henkilöt, joilla on pääsy henkilötietoihin, ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Henkilöstön tietosuojaosaamista ylläpidetään sekä ulkoisten että sisäisten koulutusten avulla.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja vain edellä mainittuja tarkoituksia varten. Tietoja kerätessämme pyrimme rajamaan henkilötietojen laajuutta, tallennusaikaa sekä tietojen saatavuutta.

Tietoturvaloukkauksen sattuessa, meillä on tietosuojalain edellyttämä valmius ilmoittaa tapahtumasta laissa säädetylle viranomaiselle sekä tarvittaessa niille luonnollisille henkilöille, joiden henkilötietoja tietoturvaloukkaus koskee.

5. KENELLE VOIMME LUOVUTTAA HENKILÖTIETOJA?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi valituille kolmansille osapuolille seuraavasti.

Kaikkia henkilötietojen luovutuksia varten suoritetaan sellaiset välttämättömät ja kohtuulliset oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että henkilötietojas tarpeellista alkuperäisen tarkoituksen täyttämiseksi.

Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että henkilötietojesi käyttöä rajataan siksi aikaa, kun varmistat tietojen oikeellisuuden tai katsoessasi, ettei tietojen käsittely ole täyttänyt lainmukaisia vaatimuksia tai silloin kuin henkilötietoja tarvitaan oikeudellisten vaatimusten esittämiseen.

6. MISSÄ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TAPAHTUU?

Henkilötietojen käsittely tapahtuu lähinnä Suomessa, mutta joissakin tapauksissa henkilötietoja voidaan tallentaa muualle, EU:ssa tai ETA maissa sijaitseville palvelimille.

7. KUINKA KAUAN TIETOJASI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain niin kauan kuin on välttämätöntä sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi ja lakisääteisten säilytysaikojen noudattamiseksi.

Tallentaessamme henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, kuten esimerkiksi kirjanpitoa varten, tallennamme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on lakisääteisen velvoitteemme täyttämiseksi tarpeen.

8. MITKÄ OVAT OIKEUTESI HENKILÖTIETOJEN TARKISTAMISEEN, OIKAISEMISEEN JA POISTAMISEEN?

Voit pyytää kopion henkilötiedoistasi, mikäli haluat tarkastaa tallentamamme henkilötiedot.

Sinulla on myös oikeus korjata virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot sekä oikeus vaatia, että poistamme henkilötietosi sen jälkeen, kun henkilötietojen käsitteleminen ei enää ole

Valvontaviranomainen: Tietosuojavaltuutetun toimisto

Yhteystiedot:

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

9. MITÄ TARKOITETAAN REKISTERÖIDYN OIKEUDELLA SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN?

Oikeudella siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoitetaan oikeuttasi saada tallentamamme henkilötiedot ja siirtää ne kolmannelle osapuolelle.

11. KÄYTÄMMEKÖ EVÄSTEITÄ?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka koostuvat kirjaimista ja numeroista, jotka tallentuvat verkkosivustolla vierailevan laitteeseen. Saatamme ajoittain käyttää evästeitä keräämään tietoja sivustomme toiminnasta. Nämä tiedot auttavat meitä parantamaan sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pyrimme seuraamaan verkkosivullamme tapahtuvaa vuorovaikutusta yleisellä tasolla emmekä niinkään hyödyntämään yksittäisten käyttäjien käyttäytymiseen liittyvää tietoa. Selaimesi avulla voit useimmiten muokata evästeisiin liittyviä asetuksia sekä estää ne kokonaan. Käyttämistämme evästeistä löydät lisätietoja evästekäytännöstämme (Käyttöehdot, Luku II Evästekäytäntö).

12. MITKÄ OVAT YHTEYSTIETOMME?

Rekisterinpitäjä: Kukkapörssi Oy

Osoite: Armas Launiksen katu 7 A, 13130 Hämeenlinna

Edustaja: Pasi Käkelä

Tietosuojavastaava: Pasi Käkelä

Puh: 040 197 8608

Sähköposti: asiakaspalvelu@kukkaporssi.com
loder image